Производство

Бяло саламурено сирене

Бяло саламурено сирене

Бялото саламурено сирене се приготвя от краве, овче, козе или смесено мляко, произведено в чисти планински райони, което се транспортира до мандрите в хладилни камиони.

Етапи на производство на бяло саламурено сирене

Подсирване

Подсирването на млякото се извършва до 48 часа след издояването му. То се пастьоризира – бавна пастьоризация на 68 градуса за 10 минути или бърза пастьоризация на 72 градуса за 15 секунди. Охлажда се до 34 – 36 градуса. Добавя се закваска от бактерийна култура и калциев хлорид в пропорция 10-20 гр./100 кг мляко.

20 минути по-късно се слага мая, за да може до 45 – 60 минути да протече коагулаци-ята.

Бяло саламурено сирене

Бяло саламурено сирене

Нарязване

Сиренината се нарязва на малки кубчета (ши-роки 1-2 см), за да се улесни отцеждането на водата, и се оставя да престои 10 минути.

Отцеждане и осоляване

Нарязаната сиренина се пренася  в сиренеизгот-вители, които се съхраняват в помещение с температура 16-18 градуса в продължение на 18-24 часа. За да се отцедят по-добре, парчетата сиренина периодично се обръщат.

След това сиренето се изважда от формите и се прехвърля в дървени каци или тенекии. Там се осолява на слоеве, така че окончателната концентрация на сол в общото количество сирене да е около 3%.

Зреене

Първа фаза

Бяло саламурено сирене

Бяло саламурено сирене

Сиренето се поставя в тенекии или други съдове със саламура, съдържаща 7% натриев хлорид (NaCl). Те се съхра-няват в специални помещения за узря-ване, при температура 16-18 градуса и с висока относителна влажност. Първата фаза на узряването трае 10-15 дни. В края й бялото саламурено сирене е с влажност по-ниска от 56% и с pH, вари-ращо между 4.4-4.6.

Втора фаза

Бялото саламурено сирене се пренася в хладилници с температура 2-4 градуса и отлежава там месец или месец и половина.

До дистрибуцията на пазара сиренето се съхранява в хладилни помещения с темпе-ратура от 0 до 2 градуса в тенекии или дървени каци, залято със саламура, съдържаща 7% сол и без никакъв контакт с въздух. Така бялото саламурено сирене запазва свежестта и отличните си вкусови качества.

Бяло саламурено

Бяло саламурено сирене

Как да съхранявам бяло саламурено си-рене у дома?

Бялото саламурено сирене се продава направо от кутиите или тенекиите, или пакетирано и вакуу-мирано в естествената си саламура.

Препоръчваме ви да го съхранявате в хла-дилника при температура е  4 – 6 ºС. (При по-ниска температура то замръзва и губи вкусовите си качества. При по-висока - 10 – 12 ºС – е годно за консумация до 3 месеца.)

Съхранявано в хладилник, добре затворено и залято с мляко или саламура, бялото саламурено сирене запазва чудесния си вкус в продължение на 18 месеца.

Last updated by at .