Jednotný standart kvality

Balkánský sýr

Balkánský sýr

Jednotný národní standard pro zrající sýr balkánského typu  - BS 15:2010, zveřejněný v Úředním věstníku Bulharského institutu pro standardizaci (BDS), platí od srpna 2010.

Vztahuje se na sýry varobené z kravského, ovčího, buvolího a kozího mléka a jejich směsi.

Do mléka se přidávají speciální kmeny kvasinek vyšlechtěné v Bulharsku. Suroviny – kravské, ovčí, buvolí, kozí mléko nebo smíšené mléko (kravské/ovčí a ovčí/kozí v poměru 1:1) musí odpovídat evropským a národním předpisům. Kmeny mikroorganismů mléčních kvasinek musí pocházet z Bulharska a nesmí být geneticky upravovány.

Balkánský sýr

Balkánský sýr

Na rozdíl od předchozích standardů, norma BS 15:2010 také upravuje výrobu v Evropě velice žádaného buvolího a kozího sýra. Obaly na sýr se vyrábí z materiálů, které jsou vhodné pro styk s potravinami, v souladu s evropskými a národními předpisy.

Last updated by at .